Přeskočit menu
motto - ...tělo je náš dům a tomto světě, vejděme dovnitř...

Kdo jsme?

Jsme nezávislé společenství psychoterapeutů, kteří se orientují na psychoterapeutickou práci s tělem (dále zkráceně jako "bodyterapie"). Společně jsme absolvovali čtyřletý výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo, který odpovídá mezinárodním psychoterapeutickým standardům. Výcvik byl vedený zahraničními lektory (z Německa, Nizozemí, Brazilie) akreditovanými u Evropské asociace pro bodypsychoterapii (EABP), kteří mají bohaté a dlouholeté zkušenosti z různých bodyterapeutických přístupů (Bioenergetika, Biosyntéza, Pesso-boyden terapie, Hakomi terapie, aj.). Chceme dále spolupracovat na rozšiřování povědomí o psychoterapeutické práci s tělem v širší veřejnosti a také propagovat u nás dosud nepříliš známá bioenergetická cvičení, která mají hluboký léčebný potenciál.

Bodyterapii vidíme jako cestu, která nás přivádí skrze vždypřítomné tělo do kontaktu s námi samými - s naší skutečnou podstatou. Vnímáme tuto cestu pro sebe jako úzdravnou a otevírající přístup k našim potenciálům a životní síle; proto věříme, že může oslovit a obohatit i Vás.

↑ nahoru

Lidé

Mgr. Alice Borská

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jsem psychologii na FF UK v Praze se specializací klinická psychologie. Poskytuji psychoterapii a psychologické poradenství v soukromé praxi. Vedu psychoterapeutické skupiny vycházející z principů psychoterapie zaměřené na tělo a tanečně-pohybové terapie a kurzy a semináře bioenergetických cvičení zaměřené na sebezkušenost a seberozvoj. V minulosti jsem pracovala jako vychovatelka v Azylovém domě pro děti a jako psychoterapeutka pro dospělé v Azylovém domě pro matky s dětmi (Kolpingův dům). Absolvovala jsem čtyřletý systematický výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo a čtyřletý psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii (model V. Satirové), jeden rok výcviku v Taneční a pohybové terapii a arteterapeutické sebezkušenostní semináře pod vedením Kamily Ženaté. Jsem členkou ČAPZT (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo). Dlouhodobě se aktivně zajímám o pohyb a tanec, působím jako taneční pedagožka.

Mgr. Michaela Čápová

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jsem psychologii (FF UK) se specializací klinická psychologie. Během svého vzdělávání jsem absolvovala čtyřletý skupinový výcvik v Elementární psychoterapii, Základní výcvik v práci s tělem v psychoterapii, kurz krizové intervence, semináře expresivních terapií. Nyní absolvuji výcvik Integrovaná psychoterapie zaměřená na tělo. Několik let jsem pracovala s mladými psychotickými klienty jako lektorka, terapeutka a poradce. Poté jsem pracovala jako terapeutka a poradce pro rodiče a blízké v terapeutické komunitě pro lidi s poruchou osobnosti. Zároveň jako tlumočnice mám dlouhodobé zkušenosti se semináři zaměřenými na komunikaci, konflikty a skupinové procesy. Velkým zdrojem pro pochopení lidského nitra mi je tanec v 5 rytmech (www.gabrielleroth.com, www.5rytmu.cz), několikaletá individuální psychoterapie, meditace a některé duchovní tradice.

Mgr. Tereza Koryntová

foto k profilu terapeuta

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, se specializací v klinické psychologii, absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v Integrativní na tělo orientované psychoterapii (ČAPZT), výcvik v somatickém koučování (ČIB) a výcvik v Somatic Experiencing® (SE) – práci s traumatem dle P. Levina. Je místopředsedkyní České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (ČAPZT), kde působí i jako výcviková lekorka a asistuje ve výcviku Somatic Experiencing® (SE). Poskytuje psychologické poradenství, tělesně orientovanou psychoterapii, somatické prožívání a koučování v soukromé praxi v Praze. Vede odborné semináře a bioenergetické skupiny. Ve svém integrativním přístupu vychází z Bioenergetiky, Somatic Experiencing® (SE) a Somatického koučování, dále také z Biosyntézy, Vývojové teorie charakterových struktur, Mindfulness, Hakomi terapie, Kum nye a Pesso-boyden terapie.

Mgr. Jiří Macháček

foto k profilu terapeuta

V soukromé praxi poskytuji individuální psychoterapii, poradenské konzultace včetně diagnostiky pro klienty s psychosomatickými obtížemi, depresí nebo se vztahovými a jinými problémy. Od roku 2008 také pracuji na Psychosomatické klinice jako klinický psycholog a psychoterapeut. V minulosti jsem několik let pracoval jako lektor a příjmový pracovník s mladými lidmi, kteří trpí psychotickým onemocněním. Absolvoval jsem 4 letý systematický sebezkušenostní výcvik v Integrované psychoterapii zaměřené na tělo. Dále kurzy Focusing I a II, Kurzy krizové intervence, workshopy o práci s rodinou. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze.