Přeskočit menu
motto - ...tělo je náš dům a tomto světě, vejděme dovnitř...

Psychoterapie obecně

Psychoterapie obecně je používána jako intenzivní způsob sebepoznání, seberozvoje a úzdravy člověka po stránce psychické i tělesné. Psychoterapeut poskytuje klientovi bezpečný prostor a otevřený rámec pro vyjádření jeho stesků a potíží, vlastních pocitů a myšlenek. Psychoterapeut podporuje u klienta jeho vnitřní procesy sebepoznávání, které mu pomáhají získat postupně vhled do toho, co jej trápí a do dalších spojitostí v jeho osobním životě a rodinném prostředí. Spolu s vhledem, přijetím a prožitím si pocitů a myšlenek se postupně rozvíjí proces klientova seberozvoje a duševní úzdravy směrem k obnovení vlastní přirozenosti, životní síly a vyrovnanosti.

↑ nahoru

Psychoterapie zaměřená na tělo

Psychoterapie zaměřená na tělo je specifický přístup k sebepoznání, seberozvoji a duševní úzdravě, který obohacuje celý psychoterapeutický proces navíc o práci s klientovým tělem a jeho tělesnými procesy. Psychoterapeut pomáhá klientovi uvědomit si jeho problém na rovině tělesné, emoční i myšlenkové. Podporuje u něj nejen slovní vyjádření, nýbrž také uvědomování a prožívání vlastního těla, které tvoří základ vnímaní a vymezování sebe sama. K tomu slouží speciální techniky a postupy rozvoje vnitřní pozornosti, dechu, spontaneity, uvolňování svalových napětí, rozvoje pohybového a hlasového vyjádření tělesných a emočních prožitků. Práce s tělem významně prohlubuje a zintenzivňuje celý psychoterapeutický proces. Zároveň činí zážitky seberozvoje a údravy hmatatelnější a usnadňuje přenos nových zkušeností do každodenního fungování.

Náš přístup vychází z několika psychoterapeuticých směrů zaměřených na práci s tělem. Jsou jimi zejména Bioenergetika, Biosyntéza, Hakomi terapie, Dynamická psychoterapie, principy Gestalt psychoterapie a Pesso Boyden Psychomotor System. Teoretický rámec se opírá především o Teorii objektních vztahů a Charakterovou analýzu.

↑ nahoru

Psychoterapeuti

Mgr. Alice Borská

 • Poskytované služby: individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci, individuální hodiny bioenergetických cvičení
 • Délka sezení: 60 min
 • Cena: 800,- (možnost slevy pro studenty, nezaměstnané, ženy na mateřské dovolené, seniory), 1. sezení zdarma. (platné od 1.1. 2018)
 • Objednání sezení: 732 452 362, alice.borska@bodyterapie.cz
 • Ordinace: Karlova 18, Praha 1

Mgr. Michaela Čápová

 • Poskytované služby: individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, poradenství, koučink, krizová intervence
 • Délka sezení: 60 min
 • Cena: (nyní na MD)
 • Objednání sezení: 739 019 623, michaela.capova@bodyterapie.cz

Mgr. Tereza Koryntová

 • Poskytované služby: individuální terapie v rámci psychologického poradenství, bodypsychoterapie, bioenergetická cvičení, Somatic Experiencing ® - práce s traumatem, koučování, (also work with english speaking clients)
 • Délka sezení: 60 min
 • Cena: 1500,-
 • Objednání sezení: 732 743 818, tereza.koryntova@bodyterapie.cz
 • Ordinace: Opatovická 8, Praha 1

Mgr. Jiří Macháček

 • Poskytované služby: individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající, psychologické poradenství, krizová intervence v náročné životní situaci
 • Délka sezení: 50 min
 • Cena: 1000,-
 • Objednání sezení: 603 251 257, jurasmach@gmail.com
 • Ordinace: Senovážné náměstí 6, Praha 1 prostor terapeutického centra Cetera 
 • Více informací: www.znamylekar.cz
↑ nahoru

Odkazy a literatura

Odkazy

↑ nahoru